Dịch vụ khách hàng

Cửa hàng trực tuyến

Tham khảo về mua hàng qua mạng

Điện thoại

+84 (028) 38232123

Làm việc hàng ngày từ 11:00 đến 19:00

Email

[email protected]

Làm việc hàng ngày từ 11:00 đến 19:00

Thông tin về cửa hàng và công ty

Bạn hãy tham khảo tại các cửa hàng của chúng tôi (cơ cấu tổ chức và các loại hình dịch vụ)

Email

Hợp tác:
[email protected]

Tham khảo về mua hàng tại tiệm:
[email protected]

Thứ hai đến thứ sáu từ 11:00 đến 20:00

Cửa hàng

  • Tầng 1, 26 lý tự trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • 125 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam