Liên hệ

Cửa hàng trực tuyến

Tham khảo về mua hàng qua mạng

+84 (028) 38232123

Làm việc hàng ngày từ 11:00 đến 19:00

Email: [email protected]

Làm việc hàng ngày từ 11:00 đến 19:00

Thông tin về cửa hàng và công ty

Công ty

Công ty TNHH Chấn Thịnh Phát

  • Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0315556351

Thứ hai đến thứ sáu từ 11:00 đến 20:00

Cửa hàng

  • Tầng 1, 26 lý tự trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam